Điều khoản riêng tư

Quy định về quyền riêng tư của Hentocdo.vn giúp bạn hiểu được chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin mà bạn quyết định chia sẻ, và giúp bạn có những quyết sáng suốt khi sử dụng từng chức năng tạiwww.hentocdo.vn

Khi sử dụng hoặc truy nhập www.hentocdo.vn, bạn mặc nhiên chấp nhận tất cả những điều khoản trong Quy định về quyền riêng tư này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về các quy định này, xin bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email: hentocdo@linktam.vn

 

Thu thập và sử dụng thông tin

Khi bạn đăng ký làm thành viên, bạn cần cung cấp cho chúng tôi một số “Thông tin cá nhân”, ví dụ như tên, địa chỉ email, số điện thoại, khu vực sinh sống, giới tính và các thông tin khác do bạn cung cấp.

Nếu bạn quyết định tương tác với các thành viên khác thì thông tin cá nhân của bạn sẽ họ biết đến, nhưng lượng thông tin được đưa ra sẽ phụ thuộc vào mối quan hệ giữa bạn và họ. Bạn không nên tự cung cấp các thông tin cá nhân cho người khác mà không thông qua chúng tôi. Vì các thành viên khác có thể đọc, thu thập, hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo mục đích của họ.

Nếu bạn thấy bất kỳ sự lạm dụng hoặc thu thập trái phép về Thông tin thành viên, hãy vui lòng thông báo cho chúng tôi qua địa chỉ email: hentocdo@linktam.vn

 

Trẻ em dưới 18 tuổi

Trẻ em dưới 18 tuổi không được phép đăng ký tài khoản vào www.hentocdo.vn. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng không gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi, bao gồm: Tên, địa chỉ, số điện thoại, hoặc địa chỉ email. Không một người nào dưới 16 tuổi được phép cung cấp thông tin cá nhân đến hoặc trên www.hentocdo.vn

 

Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp như thế nào.

* Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để giúp ban sử dụng www.hentocdo.vn hiệu quả và để liên hệ với bạn về những giao dịch của bạn và các hoạt động khác trên website. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để gửi tới bạn những thông báo về những dịch vụ mới của www.hentocdo.vn hoặc dịch vụ liên kết với các bên thứ ba mà chúng tôi tin rằng sẽ hữu ích với bạn.

* Chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý trước của bạn. (1) Bạn xem thêm các quy định về thông tin riêng tư  tại đây

* Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn cho bên thứ ba, khi việc này chỉ giới hạn trong trường hợp chúng tôi tin tưởng rằng sự chia sẻ thông tin là hợp lý để (1) phù hợp với các dịch vụ của Hentocdo.vn, (2) các yêu cầu pháp lý hoặc, (3) được bạn đồng ý.

* Để các hoạt động của Website đem lại kết quả, bao gồm việc xử lý các giao dịch và hỗ trợ các hoạt động của bạn trên www.hentocdo.vn, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho đại lý, đại diện, hoặc các đơn vị thầu khoán để họ có thể hỗ trợ chúng tôi về các dịch vụ như: các cách thức chi trả tiền, dịch vụ email và thực hiện đơn đặt hàng của bạn.

* Chúng tôi yêu cầu họ không sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác.

* Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin khi chưa xác định được những đề nghị của cơ quan pháp luật hoặc của người yêu cầu là hợp pháp theo qui định hiện hành. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng tài khoản hoặc các thông tin khác của bạn khi chúng tôi cần phải tuân theo yêu cầu của pháp luật, để bảo vệ quyền lợi và tài sản của chúng tôi, nhằm ngăn chặn sự gian lận hoặc các hoạt động phi pháp khác thông qua các dịch vụ của www.hentocdo.vn, hoặc để tránh thiệt hại về thân nhân có thể xảy ra. Điều này có thể gồm cả việc chia sẻ với các công ty, luật sư, đại lý, các phòng ban của chính phủ.

 

Mời bạn bè

Khi một thành viên của www.hentocdo.vn mời một người bạn khác tham gia Hentocdo.vn, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp địa chỉ email và mật khẩu email của bạn. Hệ thống sẽ tự động gửi một thư mời đến địa chỉ email của bạn bè của bạn. www.hentocdo.vn cam kết không sử dụng email của bạn hay bán địa chỉ email cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc gửi thư mời và các thông báo cho thành viên. Bạn cũng có thể ngăn chặn các thư mời được gửi tự động từ hệ thống bằng cách xác nhận lại với hentocdo@linktam.vn

 

Sửa đổi hoặc xóa thông tin

Việc truy nhập và quản lý toàn bộ thông tin cá nhân của các thành viên trên www.hentocdo.vn là không khó khăn bởi bạn có thể cập nhật hồ sơ của mình bằng các công cụ chỉnh sửa hồ sơ. Thông tin sẽ được cập nhật ngay lập tức. Bất kỳ thành viên nào muốn hủy bỏ tài khoản trên www.hentocdo.vn hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email: hentocdo@linktam.vn

Thông tin đã xóa vẫn có thể tồn tại trong các bản sao lưu trong một khoảng thời gian nào đó, khả năng này là rất ít xảy ra. Trong một vài trường hợp đặc biệt khi lấy lại dữ liệu thì thông tin cũ vẫn được hiển thị

 

Bảo mật

Mật khẩu của tài khoản của tất cả thành viên www.hentocdo.vn đều được hệ thống bảo mật của www.hentocdo.vn ngăn chặn việc lấy thông tin để bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên. Thông tin về tài khoản của bạn được đặt trên một máy chủ rất an toàn và được tường lửa bảo vệ. Trên thực tế, an ninh mạng không an toàn tuyệt đối nên www.hentocdo.vn không đảm bảo về tính bảo mật này, và www.hentocdo.vn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra. Quy định về quyền riêng tư có thể có những thiếu sót nhất định, do trục trặc kỹ thuật, hoặc các vấn đề tương tự. Vì thế Hentocdo.vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm do những lỗi đó gây ra. Hãy luôn luôn cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Vì email và tin nhắn nhanh không được coi là những phương thức liên lạc an toàn, chúng tôi yêu cầu bạn không gửi thông tin cá nhân cho các thành viên khác của www.hentocdo.vn qua dịch vụ email hay tin nhắn nhanh để đảm bảo sự tương tác an toàn cho bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật của website, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email: hentocdo@linktam.vn

 

 

Ðang online
Vui lòng cài app mobile để sử dụng tính năng chat:@* *@