Nâng cấp VIP
Quyền Lợi Thành Viên
Thành viên VIP
Thành viên thường
Xem kết quả "Ghép đôi tự động"
Gửi và nhận "Quà ảo làm quen"
Gửi và nhận "Đá lông nheo"
"Giao lưu an toàn" đầy đủ 4 bước
Gửi tin nhắn qua "Chat SMS"
Đăng ký "Hẹn đôi" với thành viên VIP
Biết "Ai xem hồ sơ của bạn"
"Tìm kiếm VIP" - tìm kiếm thành viên theo các tiêu chí nâng cao (năm sinh, học vấn,...)
Xem chi tiết hồ sơ các thành viên VIP
"Chat VIP" online
Mức phí
Thành viên VIP
Thành viên thường
1 Tháng
150.000đ
3 Tháng
200.000đ
6 Tháng (Tặng 50.000đ vào tài khoản)
250.000đ
12 Tháng (Tặng 100.000đ vào tài khoản)
300.000đ
Ðang online
Vui lòng cài app mobile để sử dụng tính năng chat:@* *@