Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng là các thoả thuận mang tính pháp lý giữa www.hentocdo.vn với thành viên đăng ký trên trang Web của Hentocdo.vn về việc truy cập tới trang web tại địa chỉ: www.hentocdo.vn

 

Bằng việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, có nghĩa là bạn đã đồng ý với các điều khoản được đăng tải ở đây. Tại bất cứ thời điểm nào, chúng tôi có thể cập nhật các quy định này mà không cần báo trước. Khi bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các điều khoản được cập nhật, có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản thỏa thuận đã được cập nhật. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên tham khảo các điều kiện sử dụng và tuân thủ các quy định này để sử dụng dịch vụ của chúng tôi một cách hiệu quả nhất.

 

1. Sử dụng và chấm dứt sử dụng

Để đăng ký thành viên bạn phải đủ từ 18 tuổi trở lên (2). Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn sẽ không được đăng ký và sẽ không thể trở thành thành viên. Chúng tôi được quyền xoá bỏ các tài khoản dưới 18 tuổi mà không cần thông báo.

 

Trong quyền hạn của mình, www.hentocdo.vn có thể chấm dứt tư cách thành viên của bạn ngay lập tức dưới bất kỳ lý do nào mà không cần phải thông báo trước. Bạn cũng có thể chấm dứt tư cách thành viên của mình với bất kỳ lý do bằng cách viết một email gửi tới hentocdo@linktam.vn

 

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong trang Web này đều thuộc về www.hentocdo.vn hoặc được cấp phép hợp pháp cho www.hentocdo.vn sử dụng tại website này. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ phi được sự đồng ý bằng văn bản củawww.hentocdo.vn, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát dưới bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào của hệ thống www.hentocdo.vn hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong www.hentocdo.vn. Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc liên lạc nào khác và thông tin được bạn cung cấp cho chúng tôi có liên quan tới www.hentocdo.vn và/hoặc dịch vụ của www.hentocdo.vn một cách hoàn toàn miễn phí.

 

3. Hành vi ứng xử của thành viên

A. Các nội dung chính trị, tôn giáo, sắc tộc và đồi trụy

Bạn đồng ý rằng:

- Không đăng tải hay bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc.

- Không đăng tải hay trao đổi các thông tin liên quan tới chính sách của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

- Không lợi dụng diễn đàn để tiếp tay cho các hành động vi phạm pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

- Không truyền bá các nội dung văn hoá phẩm bạo lực, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

 

B. Cách thức ứng xử:

Bạn đồng ý rằng sẽ KHÔNG tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát dưới bất kỳ hình thức nào:

- Những thông tin về bản quyền, các nhãn hiệu, tên gọi độc quyền và các nội dung khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ vào mục đích thương mại, hoặc tải lên, gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất, hoặc tạo ra các biến thể của các nội dung đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhân hoặc người giữ bản quyền.

- Bất kỳ thông tin và hình ảnh bất hợp pháp, nguy hại, đe dọa, lạm dụng, sách nhiễu, có hại, phỉ báng, khiếm nhã, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, ghê rợn, xúc phạm, lăng mạ, giả mạo cá nhân hoặc tổ chức khác, thù hận, kích động, phân biệt chủng tộc, dân tộc … gây khó chịu hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ điều khoản nào của luật pháp địa phương, quốc gia hay nước ngoài.

- Các thông tin dẫn đến việc truyền bá hoặc khuyến khích các hành vi trái luật pháp.

- Tải lên, đăng, gửi thư, cung cấp hoặc truyền tải các tài liệu quảng cáo, khuyến mại, "thư linh tinh", "thư rác", "thư gửi hàng loạt", …và các thông tin khác mà người dùng không mong muốn hoặc không cho phép vì mục đích thương mại.

- Các thông tin sai và lệch lạc.

- Gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, các đoạn mã máy tính, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng, phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông.

- Các hình ảnh của người khác mà chưa nhận được sự đồng ý của người đó.

- Hình ảnh các nguyên thủ quốc gia, diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng, hình ảnh ghê rợn làm avatar (Ảnh đại diện)

- Bất kì thông tin cá nhân của người khác mà chưa được người đó đồng ý.

- Hình đại diện (avatar) của người khác.

 

C. Gây rối, hoạt động phạm pháp:

Bạn cũng đồng ý thêm rằng:

- Chỉ sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại.

- Bạn sẽ không sử dụng các dịnh vụ của chúng tôi vào các hoạt động phi pháp.

- Không cố gắng để truy nhập bất hợp pháp đến Dịch vụ, thu thập các thông tin hoặc tài liệu, các tài khoản của người dùng khác.

- Không gây cản trở hoặc phá rối dịch vụ.

- Không spam bài viết

Trong trường hợp bạn lợi dụng các dịch vụ của chúng tôi để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật (ví dụ như lừa đảo, chiếm đoạt, mại dâm …) thì bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường mọi thiệt hại cho chúng tôi.

 

4. Nội dung thành viên đăng tải trên Website

Bạn sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả nội dung thông tin mà bạn đăng tải, công bố, truyền và phân phối trên trang web. Bạn đồng ý rằng www.hentocdo.vn không giữ quyền điều khiển các nội dung này, tuy nhiên chúng tôi giữ quyền xóa hoặc sửa các thông tin do bạn gửi lên nếu nội dung của chúng đi ngược lại các điều khoản trong ĐKSD, hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục, pháp luật và văn hóa Việt Nam, hoặc nội dung của chúng dùng để lăng mạ, xỉ nhục, phỉ báng, bêu xấu, mạt sát, gây hấn, kích động, chia rẽ, bài xích các thành viên khác, và các nội dung khác chúng tôi thấy không phù hợp mà không cần phải giải thích lý do.

Bạn đồng ý rằng www.hentocdo.vn sẽ không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ phải sửa, xóa những nội dung đăng tải không thích hợp của thành viên cũng như không chịu trách nhiệm về cách hành xử của thành viên. Bằng việc đăng tải thông tin, bạn đã cho phép chúng tôi quyền không phải trả tiền bản quyền, sử dụng vĩnh viễn, không thể hủy bỏ được, không độc quyền, có thể chuyển nhượng và có thể chuyển giao hoàn toàn cho người khác để sử dụng, tái bản, sửa đổi, điều chỉnh, đăng, dịch, tạo các tác phẩm dựa trên nội dung đó, phân phát, thực hiện, trưng bày và quảng bá nội dung đó (toàn bộ hoặc một phần) trên phạm vi toàn thế giới và/hoặc kết hợp nội dung đó với các tác phẩm khác dưới bất kỳ hình thức, phương tiện truyền thông, hoặc kỹ thuật nào hiện đã được biết tới hoặc sẽ được phát triển sau này.

 

5. Các liên kết tới các trang Web khác

Để thuận tiện cho việc sử dụng của người dùng, dịch vụ của chúng tôi có cung cấp cho người dùng một số liên kết đến các trang web khác. www.hentocdo.vnsẽ không chịu trách nhiệm về các thông tin, dịch vụ và nội dung của những website này. Chúng tôi không kiểm soát các trang Web và các nguồn đó.

Bất cứ sự tham chiếu (truy cập) nào tới trang web nào được liên kết ở đây hoặc tới một sản phẩm hay dịch vụ đặc biệt nào của hãng thứ ba trên trang Web này không phải là một khuyến cáo của www.hentocdo.vn. Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng và khai thác các website này.

 

6. Thông báo vi phạm bản quyền

Nếu bạn cho rằng ý tưởng, tác phẩm của bạn đã bị sao chép dẫn đến vi phạm bản quyền hoặc nếu bạn nhận thấy việc vi phạm thông tin trên trang Web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và cung cấp cho chúng tôi một số thông tin dưới đây: (i) Bạn hãy mô tả tác phẩm của bạn mà bạn cho rằng đã bị vi phạm bản quyền. (ii) Mô tả nơi thông tin bị vi phạm trên Website. (iii) Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn. (iv) Bạn phải chứng minh được rằng việc sử dụng này là không được sự cho phép của người giữ bản quyền, người đại diện hoặc luật pháp. (v) Bạn phải khẳng định rằng, các thông tin trên là chính xác và bạn chính là người giữ bản quyền hoặc là người được ủy thác giữ bản quyền đó; (vi) Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy thác độc quyền.

Vui lòng gửi thông báo của bạn theo địa chỉ sau: hentocdo@linktam.vn

Căn cứ vào các thông tin nhận được từ việc thông báo vi phạm bản quyền từ người giữ bản quyền, www.hentocdo.vn sẽ thông báo cho thành viên về việc được cho là vi phạm. (Không mang tính cá nhân, thông tin thành viên sẽ được chia sẻ với người giữ bản quyền trừ khi được pháp luật yêu cầu). Nếu www.hentocdo.vn tiếp tục nhận được thông báo về việc vi phạm bản quyền liên quan đến nội dung đã được đăng tải của thành viên, thành viên sẽ được xem là tái vi phạm bản quyền. www.hentocdo.vn sẽ xem xét việc chấm dứt hoạt động đối với tài khoản của những người tái vi phạm bản quyền này.

 

7. Chấm dứt

Chúng tôi có quyền đơn phương (tùy theo quyết định của mình) xóa, ngừng hoặc hạn chế việc sử dụng các nội dung vi phạm các điều khoản trong ĐKSD hoặc trái với các quy định của www.hentocdo.vn được đăng tải bởi thành viên. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về những thông tin do thành viên đăng tải, bao gồm nhưng không giới hạn đối với tính xác thực của thông tin cũng như chúng tôi không kiểm soát cách hành xử trong cũng như ngoài Website của thành viên.

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng www.hentocdo.vn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc gián đoạn, ngừng hoạt động, việc mất hoặc sai lệch dữ liệu, hành động tấn công từ bên thứ ba trên dịch vụ (hành động của bất kỳ bên thứ ba nào trên dịch vụ), bất kỳ sự cố nào về mặt kỹ thuật trong khi cung cấp dịch vụ. www.hentocdo.vn cũng không chịu trách nhiệm về việc mất, tổn hại, bao gồm cả sự xâm phạm cá nhân từ việc sử dụng Website, hoặc bất kỳ nội dung nào được đăng tải trên Website hoặc bất kỳ sự tương tác nào giữa các thành viên cả trong và ngoài Website.

Nội dung của trang Web này được cung cấp mà không có bất cứ hình thức đảm bảo nào, cả thể hiện ra hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, bất cứ sự ngụ ý bảo đảm nào về khả năng bán được, sự phù hợp về mục đích sử dụng cụ thể, hoặc sự không xâm phạm.

 

8. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

www.hentocdo.vn sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại, những hậu quả (kể cả, nhưng không giới hạn, những thiệt hại kinh tế, lợi nhuận, thu nhập, uy tín, việc sử dụng, những thiệt hại do gián đoạn kinh doanh, mất mát dữ liệu, hoặc những thiệt hại về chi phí mua hàng hóa, hàng hóa/dịch vụ thay thế và các thiệt hại vô hình khác) nảy sinh trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hay là kết quả lôgíc do truy cập hay ngoài việc truy cập được tới trang Web này, các trang Web con hoặc các trang liên kết mặc dù đã được khuyến cáo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy. Bất cứ điều khoản nào không được quy định hoặc trái với các quy định trong ĐKSD sẽ hạn chế nghĩa vụ của chúng tôi tùy theo từng trường hợp.

 

9. Miễn trừ

Bạn đồng ý bồi thường và đảm bảo cho www.hentocdo.vn, công ty mẹ, công ty con, đại lý, chi nhánh, các viên chức và các nhân viên của chúng tôi, các tổ chức liên kết và các tổ chức liên quan không phải chịu trách nhiệm đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản lệ phí pháp lý hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ, từ nội dung mà bạn gửi, đăng, truyền tải hoặc cung cấp trên Web Site, việc bạn vi phạm Điều khoản sử dụng, việc bạn vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ người nào khác, hoặc việc bạn vi phạm luật pháp hiện hành.

 

10. Quy định về quyền riêng tư

Bấm chuột vào đây để đọc Quy định về quyền riêng tư (hay Điều khoản riêng tư) của www.hentocdo.vn

 

11. Thông tin chung

Các điều khoản này cùng với Quy định về quyền riêng tư được coi là toàn bộ sự thỏa thuận giữa bạn và www.hentocdo.vn về việc sử dụng dịch vụ của bạn. Việc www.hentocdo.vn không thể thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản nào được quy định trong ĐKSD sẽ không được coi là từ bỏ cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý đối với quyền hoặc điều khoản đó tại bất kỳ thời điểm nào sau đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của ĐKSD bị vô hiệu thì các điều khoản khác của ĐKSD vẫn sẽ có đầy đủ giá trị và hiệu lực.

 

12. Liên hệ với Hentocdo.vn

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản hoặc quy định về quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ hentocdo@linktam.vn

 

Ðang online
Vui lòng cài app mobile để sử dụng tính năng chat:@* *@