Hỏi đáp

Sau khi bạn điều đầy đủ các thông tin trên bản đăng ký sau:
 

 

 

 

 

 

Hệ thống tự động trên trang hentocdo.vn sẽ gửi về địa chỉ email mà bạn đăng ký 1 email xác nhận với tiêu đề Kích hoạt Account.

 

 

 

 

 

 

 

Bạn mở email và click vào đường link kích hoạt là hoàn tất việc xác nhận email.
 

 

 

 

 

Nếu bạn không tìm thấy email kích hoạt tại “Inbox” (Hòm thư đến)  xin vui lòng kiểm tra “Spam” (Hòm thư rác).

 

 

 

 

Ðang online
Vui lòng cài app mobile để sử dụng tính năng chat:@* *@