Hỏi đáp

Bạn chỉ có thể lấy thông tin liên lạc (địa chỉ email và số điện thoại) khi có sự đồng ý của thành viên đó.
Để gửi lời đề nghị trao đổi thông tin liên lạc tới các thành viên khác bạn có thể thực hiện theo các cách sau:

 Cách 1: Giao lưu đủ 4 bước của bước giao lưu để gửi lời đề nghị thông qua bước 4 - “Giao lưu tự do”

 

 

 Cách 2: Đăng ký các gói Hẹn Đôi với thành viên này

 

 

Nếu các thành viên khác đồng ý với lời đề nghị của bạn, bạn mới có được thông tin liên lạc của họ.

Ngược lại các thành viên khác muốn có được thông tin của bạn cũng cần trải qua các bước này và cần nhận được sự đồng ý của bạn.

Ðang online
Vui lòng cài app mobile để sử dụng tính năng chat:@* *@