Hỏi đáp

Hiện nay cách thành viên không thể tự thay đổi email đăng ký mà cần có sự hỗ trợ của BTC. Để thay đổi địa chỉ email đăng ký, bạn cần làm các bước sau:

1. Dùng email hiện đang đăng ký tài khoản trên hentocdo.vn gửi email về hòm thư hentocdo@linktam.vn với nội dung sau:

 Tiêu đề: Thay đổi email đăng ký

 Nội dung:

 Email đăng ký hiện tại

 Email muốn được đổi sang:

 Số điện thoại của bạn

2. Sau khi nhận được email của bạn, BTC sẽ tiến hành đổi email cho bạn và thông báo lại khi hoàn tất.

 
 

Ðang online
Vui lòng cài app mobile để sử dụng tính năng chat:@* *@