Hỏi đáp

Hình thức thanh toán bằng thẻ cào khá tiện lợi với nhiều người. Để thanh toán dịch vụ thành công ngay từ lần đầu tiên, bạn cần nạp thẻ cào có mệnh giá trùng với phí dịch vụ.

Nếu bạn nạp thẻ cào có giá trị thấp hơn phí dịch vụ thì việc thanh toán dành cho dịch vụ chưa thành công và phần tiền bạn đã nạp sẽ được chuyển vào “Số dư tài khoản”.

Phần tiền này bạn có thể dùng để thanh toán cho bất cứ dịch vụ nào trên hentocdo.vn
Miễn là số dư tài khoản đủ để thanh toán lệ phí cho dịch vụ đó. Bạn chỉ cần đăng ký dịch vụ và khi thanh toán chọn hình thức “Số dư tài khoản”
 

 

Nếu số dư trong tài khoản không đủ để thanh toán phí dịch vụ, bạn cần nạp thêm tiền vào tài khoản cho đủ mức phí.
Sau đó tiến hành thanh toán bằng “Số dư tài khoản”
 

 

 

Đang online