Hỏi đáp

Để Đóng tài khoản trên hentocdo.vn, bạn có thể làm theo các hướng dẫn sau:

 Bước 1: Đăng nhập tài khoản và vào trang cá nhân của bạn.


 Bước 2: Click nút “Cài đặt” trên thanh menu phía bên trái.
 

 

 Bước 3: Chọn "Đóng tài khoản"

 

 

Lưu ý: Khi bạn khóa tài khoản thì các thông tin giao lưu của bạn với các thành viên khác trên hệ thống vẫn sẽ được lưu lại trên các tài khoản của người đã giao lưu với bạn. Các thông tin tài khoản của bạn cũng sẽ được lưu trữ trong vòng 02 năm theo yêu cầu bảo mật của bộ Thông tin truyền thông áp dụng cho các mạng xã hội.

Ðang online
Vui lòng cài app mobile để sử dụng tính năng chat:@* *@