newmember
  • Dâm
  • Hoang
  • Nam
  • Nam
  • علامة
  • Quang
  • Trần Văn
  • Tuyen
  • Cong
  • Hoa
Thay đổi mật khẩu

Để thay đổi mật khẩu, bạn có thể làm theo các hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản và vào trang cá nhân của bạn.

Bước 2: Click nút “Cài đặt” trên thanh menu phía bên trái.


 

Bước 3: Chọn “Đổi mật khẩu”
 

 

Bước 4: Điền các thông tin về mật khẩu cũ và mới. Sau đó click “Lưu” để hoàn tất.
 

 

Lưu cảm nhận
0