Cơ hội kết bạn với 116,477 thành viên, ~70% là cử nhân

Chúng tôi làm việc như thế nào?
Chúng tôi làm việc như thế nào?
Các gói dịch vụ
HẹnTốcĐộ.vn hoạt động theo quy tắc chia sẻ ngang hàng, tức là cấp độ thành viên của bạn thế nào thì bạn sẽ tiếp cận được với thành viên có xác thực tương đương. VD: bạn đã xác thực SMS thì sẽ xem được tất cả các thành viên đã xác thực SMS, tương tự với xác thực CMT và VIP.
Thành viên đang Online
Ngân
Chat V.I.P
Nghĩa
Chat V.I.P
Giáp
Chat V.I.P
khỏe
Chat V.I.P
CƯỜNG
Chat V.I.P
Hai
Chat V.I.P
Chi
Chat V.I.P
Điệp
Chat V.I.P
Mai
Chat V.I.P
Đạt
Chat V.I.P
quang
Chat V.I.P
Lan
Chat V.I.P
Tuyến
Chat V.I.P
Long
Chat V.I.P
hoc
Chat V.I.P
Luyện
Chat V.I.P
Phuong
Chat V.I.P
Thùy
Chat V.I.P
Vi
Chat V.I.P
Vinh
Chat V.I.P
Thủy
Chat V.I.P
Dũng
Chat V.I.P
Đức
Chat V.I.P
Tử
Chat V.I.P
quoc
Chat V.I.P
duc
Chat V.I.P
Giang
Chat V.I.P
Hằng
Chat V.I.P
Sang
Chat V.I.P
Kiên
Chat V.I.P
Quỳnh
Chat V.I.P
Pham
Chat V.I.P
vui
Chat V.I.P
Dung
Chat V.I.P
Thuy
Chat V.I.P
Anh
Chat V.I.P
anh
Chat V.I.P
Huynh
Chat V.I.P
nguyen
Chat V.I.P
uyen
Chat V.I.P
Tran
Chat V.I.P
Điều
Chat V.I.P
Hiến
Chat V.I.P
Thu
Chat V.I.P
Van
Chat V.I.P
nữa
Chat V.I.P
Trang
Chat V.I.P
Hà
Chat V.I.P
Long
Chat V.I.P
Nguyen
Chat V.I.P
Kiên
Chat V.I.P
nguyenthanh
Chat V.I.P
Dâu
Chat V.I.P
Le
Chat V.I.P
evanmongcho
Chat V.I.P
Nguyễn
Chat V.I.P
Ngoc
Chat V.I.P
Thảo
Chat V.I.P
Le
Chat V.I.P
Trinh
Chat V.I.P
Giá
Chat V.I.P
Hải
Chat V.I.P
Dang
Chat V.I.P
Phong
Chat V.I.P
Nguyen
Chat V.I.P
Anh
Chat V.I.P
Hiếu
Chat V.I.P
Le
Chat V.I.P
Van
Chat V.I.P
Bui
Chat V.I.P
vu
Chat V.I.P
le
Chat V.I.P
chuan
Chat V.I.P
Thanh
Chat V.I.P
Hoc
Chat V.I.P
Nội
Chat V.I.P
Tran
Chat V.I.P
Halona
Chat V.I.P
Quang
Chat V.I.P
Tran
Chat V.I.P
Dung
Chat V.I.P
Hoang
Chat V.I.P
DONGXU
Chat V.I.P
Không tên
Chat V.I.P
Hoa
Chat V.I.P
Tran
Chat V.I.P
nguyen
Chat V.I.P
Thuan
Chat V.I.P
Huynh
Chat V.I.P
duong
Chat V.I.P
long
Chat V.I.P
Hằng
Chat V.I.P
Noi
Chat V.I.P
You
Chat V.I.P
Lee
Chat V.I.P
Hiển
Chat V.I.P
Tam
Chat V.I.P
Nhân
Chat V.I.P
Thái
Chat V.I.P
Thanh
Chat V.I.P
Pham
Chat V.I.P
Hằng
Chat V.I.P
Phan
Chat V.I.P
lê
Chat V.I.P
Lý
Chat V.I.P
Hoà
Chat V.I.P
Phùng
Chat V.I.P
Saad
Chat V.I.P
Duy
Chat V.I.P
Khong
Chat V.I.P
Thắng
Chat V.I.P
thanh
Chat V.I.P
Thị
Chat V.I.P
Son
Chat V.I.P
ĐÀO
Chat V.I.P
ho
Chat V.I.P
Tuấn
Chat V.I.P
hanh
Chat V.I.P
VĨNH
Chat V.I.P
Hưng
Chat V.I.P
nguyenngoc
Chat V.I.P
Nhung
Chat V.I.P
Nguyen
Chat V.I.P
Huy
Chat V.I.P
Nguyen
Chat V.I.P
Nguyen
Chat V.I.P
nguyenngoc
Chat V.I.P
bui
Chat V.I.P
Nguyen
Chat V.I.P
h
Chat V.I.P
mytran
Chat V.I.P
công
Chat V.I.P
Nguyễn
Chat V.I.P
Nguyen
Chat V.I.P
Nhat
Chat V.I.P
Mi
Chat V.I.P
Thu
Chat V.I.P
hoàn
Chat V.I.P
minhhien
Chat V.I.P
thuy
Chat V.I.P
Nguyet
Chat V.I.P
Nguyen
Chat V.I.P
stupid
Chat V.I.P
Do
Chat V.I.P
Ngo
Chat V.I.P
Lien
Chat V.I.P
Kim
Chat V.I.P
Huyentrang
Chat V.I.P
nguyen
Chat V.I.P
Hoa
Chat V.I.P
Hữu Lộc
Chat V.I.P
my
Chat V.I.P
Bui
Chat V.I.P
Pế Chỵ
Chat V.I.P
Hoàng
Chat V.I.P
Huyền
Chat V.I.P
Thành
Chat V.I.P
Trung
Chat V.I.P
Trần
Chat V.I.P
Hà
Chat V.I.P
Ngọc
Chat V.I.P
chien
Chat V.I.P
Trong
Chat V.I.P
Thảo
Chat V.I.P
No
Chat V.I.P
maimaicdhn
Chat V.I.P
không
Chat V.I.P
thảo
Chat V.I.P
Nguyệt
Chat V.I.P
Nguyễn
Chat V.I.P
Luật
Chat V.I.P
Chiến
Chat V.I.P
un
Chat V.I.P
Vũ
Chat V.I.P
Nhi
Chat V.I.P
nguyen
Chat V.I.P
Van
Chat V.I.P
Tuyết
Chat V.I.P
Trang
Chat V.I.P
Lê
Chat V.I.P
Nam
Chat V.I.P
LÊ
Chat V.I.P
Thang
Chat V.I.P
Thien
Chat V.I.P
Tuan
Chat V.I.P
l.giang
Chat V.I.P
Toan
Chat V.I.P
Chuongxt
Chat V.I.P
Nguyễn Quân
Chat V.I.P
Hole
Chat V.I.P
Nguyen
Chat V.I.P
Duc
Chat V.I.P
tÈO
Chat V.I.P
An
Chat V.I.P
TOAN
Chat V.I.P
Bình
Chat V.I.P
phaly
Chat V.I.P
Mui
Chat V.I.P
lam
Chat V.I.P
Bắc Chấp Tất Cả
Chat V.I.P
Đỗ
Chat V.I.P
My
Chat V.I.P
Nguyen
Chat V.I.P
Doanh
Chat V.I.P
Tien
Chat V.I.P
Quoc
Chat V.I.P
Hoàng
Chat V.I.P
yen
Chat V.I.P
Phi
Chat V.I.P
Nguyễn
Chat V.I.P
Van
Chat V.I.P
Lĩnh Vương
Chat V.I.P
sương
Chat V.I.P
Thi
Chat V.I.P
ha
Chat V.I.P
Nguyen
Chat V.I.P
Đông
Chat V.I.P
nguyen
Chat V.I.P
Truong
Chat V.I.P
Huong
Chat V.I.P
Truongtranlhp
Chat V.I.P
Lộc
Chat V.I.P
Hiếu
Chat V.I.P
Hải
Chat V.I.P
Minh
Chat V.I.P
Trinh Trinh
Chat V.I.P
Lam
Chat V.I.P
Thang
Chat V.I.P
lien
Chat V.I.P
Dung
Chat V.I.P
Phan
Chat V.I.P
Tiệc
Chat V.I.P
Lê Công
Chat V.I.P
hieu
Chat V.I.P
Hai
Chat V.I.P
quốc hưng
Chat V.I.P
Nguyen
Chat V.I.P
nguyenthithuhong
Chat V.I.P
Hùng
Chat V.I.P
Dangkhoa
Chat V.I.P
Duong
Chat V.I.P
huyen
Chat V.I.P
Nguyen
Chat V.I.P
phi
Chat V.I.P
Vu
Chat V.I.P
dong
Chat V.I.P
Thien
Chat V.I.P
Hoang
Chat V.I.P
Minh
Chat V.I.P
jaeha
Chat V.I.P
Lê
Chat V.I.P
Nhat
Chat V.I.P
Hồ
Chat V.I.P
bích
Chat V.I.P
lan
Chat V.I.P
Khánh Ly
Chat V.I.P
Lac Di
Chat V.I.P
soan
Chat V.I.P
Beng Beng
Chat V.I.P
Trung
Chat V.I.P
Hauthanh
Chat V.I.P
Anh
Chat V.I.P
dothi
Chat V.I.P
quoc
Chat V.I.P
pham
Chat V.I.P
Huynh
Chat V.I.P
thai
Chat V.I.P
Doan
Chat V.I.P
Đức Hùng
Chat V.I.P
Tham
Chat V.I.P
Bach
Chat V.I.P
Huu
Chat V.I.P
anh tuan
Chat V.I.P
DuOng LOng
Chat V.I.P
Trần
Chat V.I.P
Thuan
Chat V.I.P
Hoàng Thanh Tùng
Chat V.I.P
Xuân Kiên
Chat V.I.P
duong
Chat V.I.P
Tran
Chat V.I.P
Thi
Chat V.I.P
Tran
Chat V.I.P
duyen
Chat V.I.P
Hằng
Chat V.I.P
thi
Chat V.I.P
Long
Chat V.I.P
Lan
Chat V.I.P
kinh
Chat V.I.P
Nguyen
Chat V.I.P
ngoc
Chat V.I.P
Nguyen
Chat V.I.P
Nguyen
Chat V.I.P
nguyen
Chat V.I.P
Pham
Chat V.I.P
Pin
Chat V.I.P
Đặng
Chat V.I.P
Tu
Chat V.I.P
Ca Map Xanh
Chat V.I.P
nguyễn
Chat V.I.P
Le
Chat V.I.P
Phương
Chat V.I.P
nhu
Chat V.I.P
xu
Chat V.I.P
MINH
Chat V.I.P
nino
Chat V.I.P
Phuong Nam
Chat V.I.P
Trí
Chat V.I.P
Hiep
Chat V.I.P
Nguyen
Chat V.I.P
Phạm Thanh Hòa
Chat V.I.P
Toàn
Chat V.I.P
Ngo
Chat V.I.P
tuyen
Chat V.I.P
Truong van Đồng
Chat V.I.P
Die
Chat V.I.P
Long Tran
Chat V.I.P
nguyen
Chat V.I.P
Mít
Chat V.I.P
sang
Chat V.I.P
Võ Văn
Chat V.I.P
Phong
Chat V.I.P
LAM
Chat V.I.P
tranduy
Chat V.I.P
Thành viên gợi ý
Son
Chat V.I.P
Hoàng Anh Nguyễn
Chat V.I.P
Lan
Chat V.I.P
Loi
Chat V.I.P
Williams HI Faith
Chat V.I.P
Lee
Chat V.I.P
Huyền
Chat V.I.P
Cao Việt Anh
Chat V.I.P
Người Bên Lề
Chat V.I.P
Phạm Ngọc
Chat V.I.P
Mèo Đen
Chat V.I.P
Truong Toan
Chat V.I.P
hưng
Chat V.I.P
Tòng
Chat V.I.P
Minh Tuấn
Chat V.I.P
Tùng
Chat V.I.P
Tan Nguyen
Chat V.I.P
huynh quang
Chat V.I.P
Kênh
Chat V.I.P
chau
Chat V.I.P

Khảo sát Hẹn tốc độ

Quyết định: 45% những người phụ nữ và 22% những người đàn ông tham gia trong một sự kiện Hẹn Tốc Độ đã đi đến một quyết định trong vòng 30 giây đầu tiên (Edinburgh, Scotland, 2006)

Thất tình: 95% nam giới được hỏi thừa nhận trong cuộc đời từng đau khổ vì thất tình, nhiều hơn phụ nữ 25%

Cứ 5 cặp đôi thì có 1 cặp bắt đầu mối quan hệ của họ qua môi trường Internet

Top các nguyên nhân phá hỏng buổi hẹn hò nói về mối quan hệ cũ (49%), ngoại hình (21%), chính trị (15%), hôn nhân (15%)

Ngày thứ 4 được 41% người độc thân bình chọn là ngày lý tưởng nhất cho cuộc hẹn đầu tiên

Trong lần gặp gỡ đầu tiên, phụ nữ sẽ ấn tượng với đàn ông bởi 55% vẻ bề ngoài và ngôn ngữ cơ thể, 38% cách ăn nói và chỉ 7% nội dung câu chuyện

17% là tỷ lệ thành công của mối quan hệ được giới thiệu qua bạn bè

Mối quan hệ nếu việc hẹn hò trong 1 tháng đầu tiên không khả quan thì mối quan hệ đó cũng không có nhiều triển vọng trong 11 tháng tiếp theo

Trắc Nghiệm
Mời bạn đăng nhập để biết thành viên có câu trả lời giống bạn.
Lưu cảm nhận
Lưu cảm nhận
0