newmember
  • Huy
  • Mã
  • hoa
  • Vũ
  • Chung
  • Hưng
  • Võ
  • Ngũ
  • Hưng
  • Thủy
Làm thế nào để đăng nhập khi quên mật khẩu?

Để đăng nhập khi quên mật khẩu, bạn có thể làm theo các hướng dẫn sau:

Bước 1: Click nút “Đăng nhập” như bình thường


 

Bước 2: Click vào nút “Quên mật khẩu”

 

 

 

Bước 3: Nhập email mà bạn đã đăng ký tài khoản vào khung thông tin


 

 

 

Bước 4: Hệ thống sẽ gửi về cho bạn 1 email thông báo mật khẩu mới. Bạn hãy mở mail để biết mật khẩu hiện tại của mình.
 

 

 

 

 

 

Lưu cảm nhận
0