newmember
  • Dương
  • bảo
  • Vy
  • thị thủy
  • tuan
  • Nguyen
  • Lê Đình
  • Trieu
  • Pumi
  • Chương
Làm thế nào để đăng nhập khi quên mật khẩu?

Để đăng nhập khi quên mật khẩu, bạn có thể làm theo các hướng dẫn sau:

Bước 1: Click nút “Đăng nhập” như bình thường


 

Bước 2: Click vào nút “Quên mật khẩu”

 

 

 

Bước 3: Nhập email mà bạn đã đăng ký tài khoản vào khung thông tin


 

 

 

Bước 4: Hệ thống sẽ gửi về cho bạn 1 email thông báo mật khẩu mới. Bạn hãy mở mail để biết mật khẩu hiện tại của mình.
 

 

 

 

 

 

Lưu cảm nhận
0